Sándor(telke)falva

Sándortelke vagy Sándorfalva (mindkét megnevezés használatos) (Alexandriţa) Székelyudvarhelytől 13, Felsőboldogfalvától, a község központjától 10, a 131-es számú aszfaltozott, megyei úttól 4 km távolságra fekszik, Telekfalván áthaladva közelíthető meg. A kis falu egyetlen utcája a Szurdok patak völgyében egy elnyújtott S betűt formáz. A legenda szerint a Bágyi vár kapitányának kisebbik fia, Sándor telepedett le a völgyben, ő alapította a falut, tőle ered a mai elnevezés.

A település nevét az 1567-es regestrum említette először Sándorfalva néven. Akkor nyolc kapuval jegyezték. A 19. század végén 200 körüli lakója volt a falunak, 1941-ben 141 fő. A lakosság száma a kommunista iparosítást követően, az elvándorlás miatt drasztikusan lecsökkent. 1992-ben már csak 49 éltek a faluban, 2013-ra ez a szám 22-re csökkent.

A falu katolikus lakossága a reformáció idején vált reformátussá. Akkor Patakfalva anyaegyházához tartoztak. Már 1644-1646 között szerették volna önállósítani egyházközségüket, de az továbbra is filia maradt. 1697-ben lett anyaegyházzá, „harmadrészt kívánva a javakból, amelyeket Ali basa járása után közös pénzen” vettek.

A XIX. században az elerőtlenedett egyházközség Telekfalva leányegyházközségévé vált.

 

Juhász Ábel

lelkipásztor